Silikonska guma Smooth-Sil 940, prehrambena silikonska guma[1kg]


( Manufacturer )
€52.0 (uključen PDV)

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Silikonska guma Smooth-Sil® 940,  prehrambena silikonska guma [set 1 kg]

Dvokomponentna silikonska kalupna guma namenjena za prehrambenu industriju.

Očvršćava uz platiniumski katalizator, na sobnoj temperaturi i uz zanemarljivo linearno skupljanje. Karakterišu je dobra hemijska, abrazivna i toplotna otpornost.

Pored namene u prehrambenoj industriji, moguće je liti maltere, beton, vosak, metalne legure sa niskom tačkom topljenja ili smole (uretanske, epoksi ili poliester), kada odvajač nije neophodan, ali je preporučljiv radi povećanja eksploatacionog veka kalupa.
Primena uključuje i brzu izradu prototipova, livenje voska (u livnicama i kod voskara, svećara), kod restauracija u arhitekturi i za livenje betona.

Prvenstvena namena ove gume je u prehrambenoj industriji. Ona je pogodna za izradu kalupa i šablona za pečenje, posuda (kalupa) za led, livenje putera, čokolade i kod drugih primena u proizvodnji hrane.

Testirana je od strane nezavisne laboratorije kako bi se utvrdile njene osobine neotrovnosti kad se pravilno procesira i termički obradi. Nije odobrena za proizvodnju cucli za bebe!

Termička obrada:
Posle očvršćavanja u trajanju od 24 časa na sobnoj temperaturi izlaže se toploti na temperaturi od 100°C, u trajanju od 4 sata. Ostaviti da se ohladi, temeljno oprati površi rastvorom deterdženta za sudove u vodi. Temeljno isprati i ostaviti da se osuši pre upotrebe.

Tehničke karakteristike:

 • Maseni odnos mešanja: 100A:10B (deset masenih jedinica komponente B na sto masenih jedinica komponente A)
 • Upotrebno vreme: 30 minuta
 • Linearno skupljanje: 0,01%
 • Vreme do rastavljanja kalupa: 24 sata
 • Viskoznost: 35000 mPa·s
 • Gustina: 1,18 g/cm3
 • Boja: pink
 • Tvrdoća: 40A jedinica Šora
 • Zatezna čvrstoća: 4,14 N/mm2
 • Napon pri elongaciji od 100%: 1,38 N/mm2
 • Elongacija do kidanja: 300%
 • Otpornost na kidanje, B metod, prema ASTM D-624: 17,51 N/mm
 • Eksploatacioni opseg temperatura: od -19°C do 232°C
 • Dielektrična čvrstoća: >350 V/mm

 

Sve vrednosti izmerene nakon 7d/RT (očvršćavanja i starenja u trajanju od 7 dana na sobnoj temperaturi od 23°C).

Kategorije proizvoda


Lista svih proizvoda


Napredno pretraživanje

KORPA

VirtueMart
Vaša Korpa trenutno je prazna.