SLAKER [0.45kg]
Pogledajte sliku u punoj veličini


SLAKER [0.45kg]

( Manufacturer )
€26.5 (uključen PDV)


Jednokomponentni tečni aditiv za silikone koji kataliziraju uz platinu (kao što su Dragon Skin® i Ecoflex®) i čini ih mnogo približnijima osećaju živog mesa na dodir.

Takođe, menja način kako silikon reaguje na deformaciju (histerezis) imitirajući reakcije ljudskog tkiva. Zavisno od količine koja se dodaje, može se kontrolisati nivo "lepljivosti", pa se tako mogu napraviti silikoni koji su samolepivi. Stepen "lepljivosti" direktno je proporcionalan količini dodatog Slacker®-a. Delovi omekšani koristeći Slacker® neće izlučivati silikonsko ulje, za razliku od delova na kojima su primenjeni drugi metodi omekšavanja. Može se dodavati u velikim količinama super mekim i rastegljivim silikonima (koji kataliziraju uz platinu), kao što je npr. Dragon Skin® FX-Pro, kako bi se dobio silikonski gel koji se može koristiti za punjenje silikonskih protetskih delova (lažnih delova tela). Ovakvi delovi će se savijati i borati kao ljudsko meso i koža. Silikonski gelovi napravljeni koristeći Slacker® mogu se takođe koristiti kao amortizacioni materijali za medicinske svrhe (maksilofacijalne ili kranofacijalne proteze). Preporučuje se upotreba Skin Tite® adheziva za privremeno i pouzdano lepljenje silikonskih dodataka na kožu. Maseni odnos mešanja: U zavisnosti od željenog stepena mekoće i lepljivosti rezultujućeg silikona, kada se dodaje Ecoflex® ili Dragon Skin® proizvodima, Slacker® se dodaje u sledećem masenom odnosu: 1A+1B+X Slacker® (X masenih delova Slacker®-a na po jedan maseni deo komponente A i komponente B odgovarajuće silikonske gume); a u zavisnosti od toga koliko je X, daju se reference za rezultat: • ako je X=1, dobiće se lepljiva silikonska guma • ako je X=2, dobiće se veoma lepljiva i meka silikonska guma • ako je X=3, dobiće se ekstremno lepljiva silikonska guma, koja podseća na gel • ako je X=4, dobiće se super mekan i lepljiv silikonski gel. Na primer: 50 grama Dragon Skin® FX-Pro komponente A + 50 grama Dragon Skin® FX-Pro komponente B + 150 grams Slacker®-a (X=3), rezultat će biti ekstremno lepljiv silikon, koji podseća na gel. Kada se koriste i Silc Pig® pigmenti, prvo se oni dodaju gumi i temeljno mešaju, pre dodavanja Slacker®-a. Detaljniji opis, sa savetima za upotrebu i skladištenje se mogu pogledati u originalnoj formi ovde. Informacije i upozorenja o mogućem štetnom uticaju na zdravlje, kao i saveti o korišćenju HTZ i odgovarajućih uslova pri radu i rukovanju ovim materijalom se mogu videti ovde.

Kategorije proizvoda


Lista svih proizvoda


Napredno pretraživanje

KORPA

VirtueMart
Vaša Korpa trenutno je prazna.